Vyberte stranu
OdmEny prE zákazníky Bohdan Bolzano

BB BONUS

Vernostným programom BB BONUS sa Vám, našim zákazníkom, snažíme ponúknuť ešte niečo navyše – nejakú tú radosť. Vytvorili sme pre Vás vernostný program, v rámci ktorého získate za odber tovaru alebo služieb body.

AKO TO FUNGUJE?

Počet bodov je odvodený od vyfakturovanej sumy v prepočte 100 EUR = 1 bod. Účastníci programu sú pravidelne raz za 3 mesiace informovaní formou štvrťročného výpisu o aktuálnom stave svojho konta a aktuálnej ponuke odmien. Stav svojho bodového konta môžu účastníci zistiť tiež po prihlásení sa do e-shopu, kde si darčeky za body môžu i objednať.

Darčeky v programu BB BONUS sú zásadne vyberané tak, aby ste ich mohli, v súlade s vašimi vnútrofiremnými pravidlami, využívať pre osobné aj firemné účely.

Ďalšie informácie o programe BB BONUS nájdete vyššie alebo kontaktujte priamo p. Marcela Milého: marcel.mily@bolzano.cz.

Pravidlá programu BB Bonus pre SR
 1. Spoločnosť Bohdan Bolzano Slovakia s.r.o. (ďalej len Bohdan Bolzano) sa zaväzuje, že zákazník obdrží po získání příslušného počtu bodov a na základe zaslanej žiadosti darček podľa svojho výberu z aktuálneho katalógu BB BONUS. 
 2. Bohdan Bolzano sa zaväzuje, že zákazník obdrží darček najneskôr do 30 dní od podpísania azaslania žiadosti. Darček môže zákazník obdŕžať, len pokiaľ nemá voči Bohdan Bolzano záväzkypo splatnosti.
 3. Tato akcia je určená len pre zákazníkov Bohdan Bolzano.
 4. Do tejto akcie môžu byť zaradení zákazníci Bohdan Bolzano, ktorí za aktuálny alebo predošlý rok dosiahli objem objednávok minimálne 7.000- € bez DPH. Rozhodujúce sú fakturované čiastky vrátane dobropisov a vrubopisov v rámci jedného IČO.
 5. Body sa získávajú za odber tovaru a služieb od Bohdan Bolzano prepočtom z fakturovanej čiastkyv pomere 100,- € bez DPH = 1 bod. Zaokrúhľuje sa smerom dole, t.j. 399,- € = 3 body. V rámci BB BONUS sa dá získat maximálne 700 bodov za rok.
 6. Zákazník je pravidelne jeden krát za 3 mesiace informovaný o počte bodov formou štvrťročného výpisu z BB BONUS konta. Zákazníci si darčeky za svoje body môžu objednať po prihlásení sa do e-shopu, kde tiež môžu zistiť stav svojho BB Bonus konta.
  Objednávku je možné uskutočniť tiež zaslaním žiadosti na e-mail: bonus@bolzano.cz alebo odoslaním objednávkového kupónu, ktorý je súčasťou štvrťročného výpisu z BB Bonus konta poštou na adresu spoločnosti Bohdan Bolzano.
 7. Vernostný program BB BONUS začína 1.1. a trvá do 31.12. aktuálneho roka. Zákazníci si o svoje darčeky musia požiadať najneskôr do 31. 3. následujúceho roka.
 8. Bohdan Bolzano si vyhrazuje právo, že v prípade vyčerpania zásob alebo v prípade iných nepredvídateľných okolností, nahradí vybrané darčeky obdobnými darčekmi v rovnakej bodovej acenovej hodnote.
 9.  Katalóg BB BONUS predstavuje aktuálny zoznam darčekov. Darčeky sú zásadne volené tak, abych ich zákazníci mohli využiť na firemné aj osobné účely, v závislosti na vlastných vnútro firemných pravidlách.

V Bratislave 3.1. 2014 

Martin Přibil
konateľ spoločnosti v. r.